Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и Регионален исторически музей, Габрово

„Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ . Проектът е финансиран по европейска програма BG08.

Повече за проекта