Регионална библиотека "П. Р. Славейков", Велико Търново

Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България. Проектът е финансиран по европейска програма BG08.

Участници в проекта:

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“

Институт по математика и информатика – БАН

Дирекция „Култура и туризъм“ – Община Велико Търново

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Регионален исторически музей (РИМ ) – Велико Търново

Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе

ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ – Свищов

НЧ “Съгласие – 1869“ – Плевен

НЧ “Зора“ – Сливен

Фондация “НАБИС”

Окръжна библиотека „Жеорж Баритиу” – Брашов, Румъния