Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев”, Разград

"Изграждане на информационен център на територията на публичната библиотека “Проф. Боян Пенев” - информацията като средство за интегриране на малцинствените общности в община Разград и региона и превръщането им в мултиетническа общност . Проектът е финансиран от Регионална библиотечна програма към Международния институт "Отворено общество" в Будапеща.