Регионални библиотеки - Пловдив, Велико Търново, Кюстендил, Търговище.

Проучване на националните културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение, 2006 г. на Министерството на образованието с участието на четири регионални библиотеки – Пловдив, Велико Търново, Кюстендил,  Търговище.

Виж каталога