Проекти

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и Регионален исторически музей, Габрово

Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово

Обединен каталог на периодични издания до 1944 г. - Регина ПИ

Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г. Осигурява онлайн достъп до текстовете на над 70 периодични издания.

Регионални библиотеки - Пловдив, Велико Търново, Кюстендил, Търговище.

Проучване на националните културно-исторически ценности като част от европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение

Pages