1 семинар, София, 5 октомври 1999 г.

На 5 октомври 1999 г. в зала "Виктория" на Столична библиотека се състоя първата среща на потребителите на библиотечен софтуер E-Lib. За 10 месеца от основаването на фирмата нашият софтуер работи в 22 библиотеки. На срещата присъстваха над 50 представители на различни библиотеки, включително и такива, които използват друг библиотечен софтуер или все още не са автоматизирани.
Фирмата ни представи разработените и внедрени софтуерни модули, за сега все още в среда на DOS. Демонстрираха се и модули в среда на Windows, които се разработват и предстои тяхното внедряване.