10 семинар. Пловдив, 28-30 май 2008 г.

За десети път фирма СофтЛиб събра библиотечни специалисти от цялата страна на традиционната си среща. Семинарът се проведе на 28-30 май 2008 г.  с любезното съдействие на домакините от Народна библиотека  “Иван Вазов”, гр. Пловдив.

Срещата се откри от ст. н.с д-р Радка Колева-директор на Народната библиотека и г-жа Таня Войникова, управител на СофтЛиб. Както всяка година, екипът на фирма СофтЛиб представи нови и модернизирани софтуерни разработки, перспективите за развитие през настоящата година. По-голяма част от времето беше отделено за колеги от различни библиотеки, които със заслужено самочувствие представиха резултати от реализирани проекти със софтуерни решения на СофтЛиб, финансирани от български и европейски програми.  

Фирма СофтЛиб благодари на домакините от Народна библиотека  "Иван Вазов" за гостоприемството! 
До нови срещи-следващата година в град.....))

Презентации 

Калоян Здравков. Народна библиотека "П. Р. Славейков", Велико Търново

Файл: 

Петя Толева. Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив.

Файл: 

Петко Георгиев. Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив.

Файл: 

Борислава Маноилова. Академичен информационен център при Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"

Файл: 

Антоанета Парушева. Национален статистически институт

Файл: 

Нели Шишкова. Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив. Юрия Сматракалева. СофтЛиб

Файл: 

Инж. д-р Никола Бажлеков. Прима-софт ООД

Файл: 

Румяна Василева. Център за научно-техническа информация в земеделието, Централна селскостопанска библиотека

Файл: 

Лилия Иванова. Национален институт по правосъдие

Файл: 

Пенка Бажлекова. СофтЛиб

Файл: 

Нина Малчева. СофтЛиб

Файл: 

Андриана Георгиева. РАЙС ЕООД

Файл: