11 семинар, Банско. 22-24 април 2009 г.

На този семинар чествахме 10-годишен юбилей! Благодарим на всички колеги, приятели, съмишленици, с които за 11-ти път работихме и се веселихме на традиционната ни, но този път специална, юбилейна среща. Сърдечни благодарности  на колегите от Бургас и региона, от Русе,  Търговище, Велико Търново и други далечни градове, които пропътуваха не малкото разстояние до Банско за  12-14 часа, но уважиха нашия празник. 
 Както всяка година, екипът на фирма СофтЛиб представи нови и модернизирани софтуерни разработки, перспективите за развитие през настоящата година. Презентациите на колегите от различни библиотеки предизвикаха интерес в аудиторията и затвърдиха мнението за качеството, оригиналността и модернизацията на разработвания от нашата фирма софтуер.

До нови срещи!

Презентации 

Таня Войникова. СофтЛиб.

Файл: 

Пенка Бажлекова. СофтЛиб.

Файл: 

Соня Златанова, Антоанета Парушева. Национален статистически институт

Файл: 

Велислава Маринова. Столична библиотека

Файл: 

Д-р Диана Данова-Дамянова, Мария Кумичин. Институт за изследване на изкуствата при БАН

Файл: 

Инж. д-р Никола Бажлеков. Прима-софт ООД

Файл: 

Румяна Василева. Институт за информационно осигуряване на системата (Централна селскостопанска библиотека)

Файл: 

Мая Игнатова, Полина Якимова. Читалищна библиотека "Развитие 1869", Враца

Файл: 

Юрия Сматракалева. СофтЛиб

Файл: