12 семинар. София, 6-8 октомври 2010 г.

За 12-ти път, колеги и приятели, благодарим ви, че бяхте с нас. Основен акцент на семинара бяха обединените каталози. Книги, статии, периодика, тематични картотеки-всяко обедиение носи повече успехи. Продължаваме да работим в тази посока.

До нови срещи!

Презентации 

Петя Толева. Регионален археологически музей, Пловдив

Файл: 

Таня Войникова. СофтЛиб. Никола Бажлеков. Прима-софт

Файл: 

Милена Миланова. СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Файл: 

Таня Войникова. СофтЛиб

Файл: 

Пенка Бажлекова. СофтЛиб

Файл: 

Пенка Бажлекова. СофтЛиб

Файл: 

Юрия Сматракалева. СофтЛиб

Файл: 

Юрия Сматракалева. СофтЛиб

Файл: 

Венета Даскалова. СофтЛиб

Файл: