14 семинар. Пловдив, 8-10 октомври 2012 г.

За 14-ти път работихме и се веселихме на традиционната ни среща. Тази година семинарът беше посветен изцяло на новата софтуерна платформа, върху която развиваме библиотечния софтуер, свързан с новите съвременни тенденции в библиотечната автоматизация. Специално внимание отделихме за статистиката в библиотеките и RFID технологиите-автоматизираната инвентаризация, автоматизирано място за самообслужване, опазване на фонда. 
  Сърдечни благодарности на домакините в лицето на директора на НБИВ г-н Димитър Минев и всички колеги, които ни съдействаха за организацията на семинара. 
 До нови срещи... в морския град..))! 

 

Презентации 

Таня Войникова. СофтЛиб.

Файл: 

Юрия Сматракалева. СофтЛиб

Файл: 

Петя Кехайова. Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив
Екатерина Полякова. Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив

Файл: