2 семинар, Бургас, 6-7 ноември 2000 г.

На 6 и 7 ноември 2000 г. в Бургас се състоя втората среща с библиотеки, които ползват нашите софтуерни разработки. Домакин беше Регионална библиотека "П. К. Яворов". Присъстваха над 60 представители на различни библиотеки от страната. Домакините направиха демонстрация на Интегрираната библиотечна система E-Lib в среда на Windows. Фирма СофтЛиб представи бъдещите си разработки. На този етап почти всички основни модули за автоматизиране на библиотечната дейност работят в среда на Window. Изключение прави инвентарната книга и книгата за движение на фонда.