20 семинар, Велико Търново. 15-17 октомври 2018 г.

От 15 до 17 октомври 2018 г. Регионална народна библиотека "Петко Р. Славейков" – Велико Търново бе домакин на ХХ национален семинар на потребителите на фирма СофтЛиб ООД.  Библиотеката работи от 15 години със софтуерните продукти на СофтЛиб. 

 

На 15 октомври в залата на Регионалната библиотека гостите на форума бяха приветствани от екипа на фирма СофтЛиб. Г-н Калоян Здравков, системен администратор в РНБ "П. Р. Славейков", представи новите софтуерни продукти, с които работи библиотеката през последните години, удобството и редицата улеснения в ежедневната работа. Г-н Здравков и други служители на библиотеката споделиха и бъдещите си проекти, свързани с внедряването на други софтуерни продукти, с които да се разшири интегрираната библиотечна система. 

 

Домакините на форума доставиха на гостите истинско удоволствие с организираното посещение на  Мултимедиен център "Царевград Търнов" и Крепостта "Царевец".

На 16 октомври 2018 г., в изложбени зали "Рафаел Михайлов", участниците в библиотечния форум бяха приветствани от г-н Венцислав Спирдонов, председател на Общинския съвет във Велико Търново, г-н Иван Алекснадров, директор на библиотеката и доц. Калина Иванова, зам. директор на библиотеката.  

На семинара беше направен обзор на постигнатото през 20-те години, новите продукти за 2018 г.,  конфигурация на системата в помощ на библиотекаря,  проблеми и особености при автоматизацията на некнижните носители на информация. 

Представители на различни библиотеки споделиха своя опит в работата си с библиотечния софтуер e–Lib Prima. Регионална библиотека "Дора Габе", Добрич, разказаха за своя опит и постижения в работата си с новия продукт Е-Либ Прима след 1 година. Колегите от Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив, представиха новия си електронен каталог "Краезнание" в Интернет и показаха как популяризират своята дейност  в YouTube.  Интересна и завладяваща презентация показаха колегите от Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров", Кърджали.  Оживени дискусии предизвика презентацията на Регионална библиотека "П. К. Яворов", Бургас, с анализа на фонд "Стандарти" и неговото ползване от читатели.  Столична библиотека представиха новия си електронен ресурс - "Дигитална платформа - Сердика", която осигурява онлайн възможности за търсене и навигиране в различни видове обекти и техните описания, и  разглеждане на над 80 000 дигиталните копия.

 

Третият ден на семинара включваше презентация на Читалищна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Първомай. През последните години библиотеката се утвърди като модерен информационен център, който обслужва своите читатели с изцяло автоматизирана информационна система и пълен електронен каталог. 

 

Фирма СофтЛиб благодари на РНБ "Петко Р. Славейков" за перфектната организация на семинара, за чудесната фолклорна програма и завладяващата магия на светлинното шоу "Звук и светлина", което беше представено специално за гостите на семинара. Благодарим на участниците в семинара и на онези, които бяха възпрепятствани да присъстват, но изпратиха поздравителни адреси. Благодарим ви колеги и приятели! Продължаваме да работим и успяваме заедно! До нови срещи.

Презентации 

Калоян Здравков. РНБ "Петко Р. Славейков", Велико Търново. Е-Либ Прима в РНБ "Петко Р. Славейков".
Юрия Сматракалева, СофтЛиб ООД. 20 години СофтЛиб.

Файл: 

Щиляна Колева. РБ „П. К. Яворов”, Бургас. Съживяване на фонд „Стандарти”.

Файл: 

Сирма Евтимова, Катя Петкова. РБ „Н. Й. Вапцаров”, Кърджали. Е-Либ Прима в РБ „Н. Й. Вапцаров”.

Файл: 

Радосвета Радева. Столична библиотека. Дигитална платформа „Сердика” – смисъл и съдържание.

Файл: 

Златка Петрова, Данчо Йорданов. РБ "Дора Габе", Добрич. Е-Либ Прима-една година по-късно в РБ „Дора Габе”.
Недялка Стефанова. СофтЛиб ООД. Е-Либ/И – Либ Прима. Обзор, конфигурация.

Файл: 

Венета Даскалова. СофтЛиб ООД. 2018 г. - какво ново в Е-Либ Прима?

Файл: 

Юрия Сматракалева. СофтЛиб ООД. Некнижни носители на информация в Е-Либ Прима.

Файл: 

Бояна Чешмеджиева. РНБ „Иван Вазов”, Пловдив. База данни "Краезнание" на Пловдивската библиотека в е-пространството. Проблеми, предизвикателства, перспективи
Радка Анчева. РНБ „Иван Вазов”, Пловдив. Отново полезни чрез Youtube - из опита на библиотеката.

Файл: 

Петранка Стоянова (представена от В. Даскалова). Народно читалище "Св. св. Кирил и Методий", Първомай. Читалищната библиотека в Е-Либ Прима - 10 години по-късно.

Файл: