22 семинар. Велинград, 4-6 октомври 2023 г.

Семинарът се проведе в приветливия Велинград, при прекрасно време, свеж въздух, много зеленина и минерална вода. След 3 години прекъсване в контекста на пандемията, събитието се превърна в празник на дългоочаквана среща на нашата общност. Участваха отдавнашни съмишленици и колеги от нови попълнения в семейството на потребителите на СофтЛиб. Новите управители на партньорската ни фирма Прима-Софт приветстваха форума и потвърдиха сътрудничеството си в развитието на софтуерните системи в модерни посоки.

Това, което снимките и он-лайн представянията не могат да уловят, е духът на едно ново поколение, което утвърждава силно присъствие с възраждане на изконни идеали, заредено с много енергия, готово да отстоява визионерски идеи и да противостои на всяко „това няма да стане”. Адмирираме усилията на ръководствата на тези библиотеки и читалища да откриват и подкрепят тези млади хора.

СофтЛиб представи развитието на софтуерните системи и постиженията към днешния ден. Най-новата версия 4.0 на E-Lib/I-Lib Прима с оптимизирани функционалности (в търсене, печатни изходи, допълнителни менюта и др.). Нов вариант на модул „Инвентаризация”. Нова версия на продуктите в RunTime среда и терминален достъп до базите. Нови разработки - Система Филмография, Виртуална платформа за Издания по архитектура и градоустройство-Институт по балканистика с център по тракология към БАН.

С много интерес бяха посрещнати презентациите на участниците от библиотеките.

Директорът на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” - Кюстендил сподели своя  подход  за стратегическо поетапно внедряване на софтуерните системи и технически средства и постигането на цялостно комплексно решение на автоматизацията в библиотеката. Разгледа резултатите в контекста на управление на библиотечните ресурси.

Радосвета Радева – Ръководител на направление „Информационни ресурси Дигитален център“ в Столична библиотека, разгледа опита с проведените 25 инвентаризации и проверени над 200 000 библиотечни единици от гледна точка на библиотекаря и удобствата на паралелната работа по няколко инвентаризации от няколко работни места. Към презентацията се включиха  с лични впечатления и акценти в дейността най-младите в Столична библиотека - Бисер Янков от Дигиталния център и Мануел Николов от Тийн лабораторията. Мануел започва работа в лабораторията като ученик миналата година и вече провежда вълнуващи обучения в курсовете на Тийн центъра.

Младото попълнение в библиотеката на Народно читалище „Развитие – 1869“ - Враца, Ралица Тодорова и Донка Антимова разказаха за  модерния подход  в запазването на традициите и значимата роля на читалището в обществения живот. Представиха и предимствата на работата с новата библиотечна система, разработена от СофтЛиб.

Своя опит в работата с библиотеките в общината сподели Зекявет Мустафа от библиотеката при НЧ “Пробуда 1952”, Черноочене. С помощта на иновативни решения в софтуерните системи на СофтЛиб е реализирана  стратегията на библиотеката да включи още 5 филиални и 3 самостоятелни библиотеки в модерното автоматизиране на процесите. Предстоят следващи стъпки към обслужване на читателите и представяне на ресурсите в Интернет.

В презентационната част се включи и Нели Шишкова, дългогодишен активен служител в НБ „Иван Вазов”, Пловдив, вече пенсионер. В своя разказ тя показа, че отдаденият библиотекар остава млад по дух, с мечти и подкрепа за утвърждаването на значимото място на библиотеките във всички времена.

Запомнящ се финал предизвика  Соня Първанова от НЧ "Христо Ботев 1898" - Рила, която разказа за оригиналния си успешен проект Ars in Libro" или "втори живот" за отчислените книги. Освен магическото превъплъщение на листовете от остарелите книги в произвдения на изкуството впечатлиха енергията и упоритостта на Соня да търси решения за утвърждаване на библиотеката в обществения живот и призива към общността за повече активност в подкрепа на дейните читалищни библиотеки.

Изразяваме специална благодарност на сътрудниците на Историческия музей във Велинград, които посрещнаха участниците в семинара и ги запознаха с историята на града и богатствата на музейните колекции.

Благодарим на всички участници в семинара за доброто настроение и ползотворно сътрудничество, желаем добро здраве и много успехи до следващия семинар!

 

Презентации 

Недялка Стефанова, СофтЛиб

Файл: 

Венета Даскалова, СофтЛиб (Представена от Пенка Бажлекова)

Файл: 

Радосвета Радева, Столична библиотека.

Файл: 

София Пейчева, Регионална библиотека "Емануил Попдимитров"- Кюстендил.

Файл: 

Соня Първанова, НЧ „Христо Ботев 1898“ - гр. Рила.

Файл: 

Ралица Тодорова, Донка Антимова, НЧ "Развитие-1869"- Враца.

Файл: