4 семинар, София 12-13 ноември 2002 г.

На 12 и 13 ноември 2002 г. в Столична библиотека се проведе четвъртата годишна среща с потребителие на нашите софтуерни продукти. Присъстваха над 70 представители от библиотеки и информационни центрове в страната.

Основната тема беше свързана с ретроконверсията на традиционните каталози. В дискусията участваха г-жа Б. Савова от фондация "Отворено общество", финансирала проект "Български книги 1878-1991 г." и представители на Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

 

Фирма СофтЛиб направи демонстрация на нови библиотечни модули и разработки за разширяване на информационните услуги в библиотеките.

Проведена беше дискусия на тема: РЕТРОКОНВЕРСИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ КАТАЛОЗИ НА КНИГИТЕ.

Г-жа Велислава Маринова, ръководител на Справочно-информационния отдел и Краезнание на Столична библиотека, запозна присъстващите с постиженията и проблемите на библиотеката в областта на автоматизацията и информационното обслужване.

Участниците в семинара имаха възможност да видят на практика действието на Интегрираната библиотечно-информационна система в реални условия в Столична библиотека. Поради големия интерес беше демонстрирана разработката на фирма СофтЛиб за представяне на контролния файл Предметен рубрикатор на НБКМ. Бяха показани възможностите за работа с него в среда на WinISIS с изградените йерархични връзки между понятията и използването му в процеса на ретроконверсията.

В заключение, участниците се обединиха около следното :

Налице са условия за започване на ретроконверсия на традиционните каталози на библиотеките при активно използване на наличните електронни ресурси (база данни Български книги, Текуща национална библиография и Предметен рубрикатор).

Ретроконверсията да се използва максимално за подготовка към преминаване на библиографските описания в среда на Marc формат.