6 семинар, Търговище 13-15 октомври 2004 г.

На 14 и 15 октомври 2004 г. в гр. Търговище се проведе шестата традиционна среща. Присъстваха 106 представители от различни видове библиотеки (регионални, университетски, читалищни, училищни, ведомствени) от цялата страна. Докладите и презентациите предизвикаха интерес и дискусии, свързани не само с автоматизацията, а и с библиотечни въпроси от ежедневната практика (класиране, обмен на данни, коопериране и др.). На срещата се честваха и два юбилея - 45 години от създаването на библиотека "П. Стъпов" и 5 години от създаването на фирма СофтЛиб. Дискусиите продължиха внеформални разговори.

Фирма СофтЛиб благодари още веднъж на всички, които дойдоха да ни поздравят за юбилея. Благодарим и на онези, които не можаха да присъстват, но изпратиха поздравителни телеграми. Вярваме, че и в бъдеще ще продължим ползотворното си сътрудничество. През изминалите пет години ние създадохме не само добри колегиални отношения изградени на основата на взаимно доверие и коректност. Ние станахме и приятели, което ни дава увереност и сила за работа със същия ентусиазъм и енергия, с които работихме и до сега.

Фирма СофтЛиб благодари от свое име и от името на гостите на колегите от библиотека "Петър Стъпов" за отличната организация.

 

До нови срещи!

Презентации 

Богомила Атанасова. РБ "Петър Стъпов", Търговище

Файл: 

Милена Иванова. РБ "Петър Стъпов", Търговище.

Файл: 

Наталия Коцева. РБ "Пейо К. Яворов", Бургас.

Файл: 

Живка Радева. РНБ "П. Р. Славейков", Велико Търново.

Файл: 

Анна Кожухарова. Общинска библиотека "Искра", Казанлък

Файл: