7 семинар, София 5-7 октомври 2005 г.

На 5-7 октомври 2005 г. в София се проведе седмата традиционна среща. В нея участваха 98 представители от различни видове библиотеки (регионални, университетски, научни, читалищни, училищни, ведомствени) от цялата страна. 

Доц. Татяна Янакиева, зав. катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” при СУ “Климент Охридски” и ст.н.с. Александра Дипчикова, НБКМ, представиха изданието "МАRC 21 Lite : Формат за машинночетими библиографски записи".

Инж. д-р Никола Бажлеков, управител на фирма Прима-софт заинтересува специалистите с нови икономични решения за хардуер за библиотеките и връзка с отдалечени отдели и филиали.

На 7 октомври съорганизаторът на семинара, Столична библиотека, запозна колегите си със своя опит в областта на библиотечното дело и постиженията си в автоматизацията.

Издатели и разпространители на книги представиха новите си издания. Фондация “Фантастика” направи дарения от българска литература на регионални и читалищни библиотеки. Представители на медиите отразиха събитието.

Фирма СофтЛиб благодари на своите настоящи и бъдещи потребители, на Столична библиотека за активното участие в семинара и за приятната приятелска вечер, които споделиха с нас. Убедени сме, че и в бъдеще ще продължим ползотворното си сътрудничество.

Презентации 

Богомила Атанасова. Регионална библиотека "Петър Стъпов", Търговище

Файл: 

Нели Ганчева. Кирило-Методиевски център при БАН

Файл: 

Мая Игнатова. Читалище “Рaзвитие 1869”, Враца

Файл: 

Йовка Петкова. Общинска библиотека, Нова Загора

Файл: 

Радосвета Радева. Столична библиотека

Файл: 

Венета Даскалова. СофтЛиб

Файл: