9 семинар. Велико Търново, 13-15 юни 2007 г.

За девети път фирма СофтЛиб събра библиотечни специалисти от цялата страна на традиционната си среща. Семинарът се проведе на 13-15 юни 2007 г. и бе организиран с любезното съдействие на домакините от Регионална библиотека “П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново.

Срещата се откри от г-жа Таня Войникова, управител на СофтЛиб, и директорът на Регионална библиотека “П. Р. Славейков”, г-н Иван Александров. Приветствени слова поднесоха г-н Иван Панайотов, зам. кмет на Община Велико Търново  и г-жа Мариана Бояджиева - зам. областен управител на Област В. Търново.

Представен беше Националния своден каталог на регионалните библиотеки в България, който на предишния семинар бе показан само като проект.  Представено беше и началото на изграждането на сводния каталог на старопечатни, редки и ценни издания. 

Колеги от различни библиотеки споделиха своя опит в работата с библиотечния софтуер на фирма СофтЛиб.
 

Фирма СофтЛиб благодари на домакините от РНБ "П. Р. Славейков" за отличната организация и гостоприемството!  До нови срещи-следващата година в град.....))) 

Презентации 

Венета Ганева. Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив

Файл: 

Юрия Сматракалева. СофтЛиб.

Файл: 

Нина Малчева. СофтЛиб.

Файл: 

Нели Ганчева. Кирило-Методиевски научен център при БАН.

Файл: 

Татяна Петрова. Читалищна библиотека "Отец Паисий", Полски Тръмбеш

Файл: 

Венета Даскалова. Софтлиб.

Файл: