Семинари

13 семинар. Габрово, 26-28 октомври 2011 г.

Благодарим на всички колеги, приятели, съмишленици, с които за 13-ти път работихме и се веселихме на традиционната ни среща. Тази година имаше още едно събитие - 150 годишен юбилей на библиотека "Априлов-Палаузов" и Национална кръгла маса "Съвременната библиотека между традиционните ценности и предизвикателствата на бъдещето".  За нас беше удоволствие да съчетаем двете мероприятия и да посрещнем заедно колеги от всички краища на страната.  

12 семинар. София, 6-8 октомври 2010 г.

За 12-ти път, колеги и приятели, благодарим ви, че бяхте с нас. Основен акцент на семинара бяха обединените каталози. Книги, статии, периодика, тематични картотеки-всяко обедиение носи повече успехи. Продължаваме да работим в тази посока.

До нови срещи!

11 семинар, Банско. 22-24 април 2009 г.

На този семинар чествахме 10-годишен юбилей! Благодарим на всички колеги, приятели, съмишленици, с които за 11-ти път работихме и се веселихме на традиционната ни, но този път специална, юбилейна среща. Сърдечни благодарности  на колегите от Бургас и региона, от Русе,  Търговище, Велико Търново и други далечни градове, които пропътуваха не малкото разстояние до Банско за  12-14 часа, но уважиха нашия празник. 

10 семинар. Пловдив, 28-30 май 2008 г.

За десети път фирма СофтЛиб събра библиотечни специалисти от цялата страна на традиционната си среща. Семинарът се проведе на 28-30 май 2008 г.  с любезното съдействие на домакините от Народна библиотека  “Иван Вазов”, гр. Пловдив.

9 семинар. Велико Търново, 13-15 юни 2007 г.

За девети път фирма СофтЛиб събра библиотечни специалисти от цялата страна на традиционната си среща. Семинарът се проведе на 13-15 юни 2007 г. и бе организиран с любезното съдействие на домакините от Регионална библиотека “П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново.

8 семинар, Кюстендил 3-5 май 2006 г.

За осми пореден път фирма СофтЛиб събра библиотечни специалисти от цялата страна на традиционната си среща. Семинарът се проведе от 3 до 5 май 2006 г. и бе организиран с любезното съдействие на домакините от Регионална библиотека “Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил. Поради актуалността на темите на семинара, участие взеха не само потребители на библиотечния софтуер E-Lib, а и други библиотеки.

 

7 семинар, София 5-7 октомври 2005 г.

На 5-7 октомври 2005 г. в София се проведе седмата традиционна среща. В нея участваха 98 представители от различни видове библиотеки (регионални, университетски, научни, читалищни, училищни, ведомствени) от цялата страна. 

Доц. Татяна Янакиева, зав. катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” при СУ “Климент Охридски” и ст.н.с. Александра Дипчикова, НБКМ, представиха изданието "МАRC 21 Lite : Формат за машинночетими библиографски записи".

6 семинар, Търговище 13-15 октомври 2004 г.

На 14 и 15 октомври 2004 г. в гр. Търговище се проведе шестата традиционна среща. Присъстваха 106 представители от различни видове библиотеки (регионални, университетски, читалищни, училищни, ведомствени) от цялата страна. Докладите и презентациите предизвикаха интерес и дискусии, свързани не само с автоматизацията, а и с библиотечни въпроси от ежедневната практика (класиране, обмен на данни, коопериране и др.). На срещата се честваха и два юбилея - 45 години от създаването на библиотека "П. Стъпов" и 5 години от създаването на фирма СофтЛиб.

5 семинар, Казанлък 2-3 октомври 2003 г.

На 2 и 3 октомври 2003 г. в гр. Казанлък се проведе петата традиционната годишна среща. Присъстваха над 70 представители на различни библиотеки от цялата страна. Приветствие към гостите поднесе кметът на гр. Казанлък, г-н Стефан Дервишев. Представихме новите разработки - Инвентарна книга и Книга за движение на фонда в среда на Windows. С тези модули Интегрираната библиотечна система вече изцяло работи в Windows. 

Фирма СофтЛиб благодари на домакините, библиотека "Искра", за отличната организация. Благодарим и от името на гостите за чудесната културна програма.

4 семинар, София 12-13 ноември 2002 г.

На 12 и 13 ноември 2002 г. в Столична библиотека се проведе четвъртата годишна среща с потребителие на нашите софтуерни продукти. Присъстваха над 70 представители от библиотеки и информационни центрове в страната.

Основната тема беше свързана с ретроконверсията на традиционните каталози. В дискусията участваха г-жа Б. Савова от фондация "Отворено общество", финансирала проект "Български книги 1878-1991 г." и представители на Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

 

Pages