Семинари

3 семинар, Сливен, 1-2 октомври 2001 г.

На 1 и 2 октомври 2001 г. в Сливен се състоя третата среща на потребителите на нашите софтуерни продукти. Домакин беше Регионална библиотека "С. Доброплодни". Присъстваха над 60 представители на различни библиотеки от страната. Домакините направиха демонстрация на Интегрираната библиотечна система E-Lib в среда на Windows. Интерес предизвика новият модул "Персоналия". Фирма СофтЛиб представи бъдещите си разработки.

2 семинар, Бургас, 6-7 ноември 2000 г.

На 6 и 7 ноември 2000 г. в Бургас се състоя втората среща с библиотеки, които ползват нашите софтуерни разработки. Домакин беше Регионална библиотека "П. К. Яворов". Присъстваха над 60 представители на различни библиотеки от страната. Домакините направиха демонстрация на Интегрираната библиотечна система E-Lib в среда на Windows. Фирма СофтЛиб представи бъдещите си разработки. На този етап почти всички основни модули за автоматизиране на библиотечната дейност работят в среда на Window. Изключение прави инвентарната книга и книгата за движение на фонда.
 

1 семинар, София, 5 октомври 1999 г.

На 5 октомври 1999 г. в зала "Виктория" на Столична библиотека се състоя първата среща на потребителите на библиотечен софтуер E-Lib. За 10 месеца от основаването на фирмата нашият софтуер работи в 22 библиотеки. На срещата присъстваха над 50 представители на различни библиотеки, включително и такива, които използват друг библиотечен софтуер или все още не са автоматизирани.
Фирмата ни представи разработените и внедрени софтуерни модули, за сега все още в среда на DOS. Демонстрираха се и модули в среда на Windows, които се разработват и предстои тяхното внедряване.

Pages