Инвентаризация на библиотечния фонд

Освен доставка на софтуер и оборудване за инвентаризация, ние можем да извършим цялата проверка на фонда вместо вас. Това ще ви спести време, а също така и закупуване на баркод и RFID четци. Ще използваме и наш преносим таблет, на който се инсталира софтуера за инвентаризация. 

Ако фондът ви не е облепен с баркод или RFID етикети, ще го направим вместо вас. Инвентаризацията може да стане и само по инвентарни номера. Автоматизираните печатни изходи са едни и същи в трите вида инвентаризация (по баркод/RFID етикет, по инвентарен номер) :

  • Наличните към момента книги, които са на място в отдела/фонда, на който се прави инвентаризация;
  • Книги, които са открити в отдела/ фонда, но мястото им не е там или в каталога има грешна информация за мястото му;
  • Книги, които са са били в читатели преди започването на инвентаризацията и са върнати по време на инвентаризацията;
  • Книги, които липсват по неизвестни причини, но могат да бъдат анализирани;
  • Книги, които в момента са в читатели;
  • Екземпляри (в помощ на ретроконверсията), които липсват в каталога на книгите и са въведени с кратки библиографски описания по време на инвентаризацията.

Автоматизирано се извеждат още над 70 вида справки (книги за отчисление, книги с променени данни от прегледа де визу и други).

Виж и:

RFID инвентаризация и опазване на фондовете

Инвентаризация по Баркод/Инвентарен номер

Автоматизирана инвентаризация по инвентарен номер