Ретроконверсия на библиотечни каталози

Разполагаме с квалифицирани специалисти, които извършват въвеждане на данни от:
  • Каталожни картички.
  • Инвентарни книги.
  • Де визу.
  • Описи.
Можем да ви помогнем да имате електронни каталози в рамките на няколко месеца. 
Въведени традиционни каталози в електронен вид от нашата фирма : Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив, Своден каталог на читалищните библиотеки от Столична голяма община (116 библиотеки), Столична библиотека, Национална академия за театрално и филмово изкуство (библиотечен фонд и картотеки - пиеси, персоналия), Военномедицинска академия и  други.
 
Ако имате въведени данни в Word, Excel или друг формат можем да прехвърлим вашите описания в бази данни в рамките на няколко дни.