Съпровождане и поддръжка

Качественото обучение за работа със софтуерните ни продукти  е приоритетна цел за нас. Провеждаме обучението на място при клиента без ограничение във времето. Приятелският и интуитивен интерфейс позволяват след не повече от два дни, за модул, всеки да работи удобно, приятно и резултатно.

По време на гаранционното и абонаментно поддържане продължаваме да съдействаме за работата със софтуера и библиотечните дейности, обикновено в рамките на работния ден, чрез дистанционен достъп. Извършваме месечни профилактики, съдействаме при избор на хардуер, мрежови компоненти, участие в проекти. Съпровождането и поддръжката включват и подобрения на внедрените системи. 

 В нашия офис винаги ви очакват специалисти, готови да ви съдействат. Ние искаме да ви бъдем полезни.