Обединен каталог на регионалните библиотеки се предоставя за свободен достъп през Интернет