В България начена работата си проект за съхраняване на редки и особено значими колекции