За четенето и библиотеките през лятото : Интервю с г-жа Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека (Телевизия News 7)