За по-лесен достъп : Интервю с г-жа Анна Кожухарова, директор на Общинска библиотека "Искра", Казанлък (Телевизия Прес, Казанлък)