Национален институт на правосъдието

„Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”. Проектът е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013 г. 

Към каталога