12 СУ "Цар Иван Асен II" - София

От 20-01-2023 г.  12 СУ представя библиотеката в Интернет с Електронен каталог на книгите  с близо 10000 библиографски описания на книжния фонд. Библиотеката към 12. СУ „Цар Иван Асен II“ гр. София е създадена преди повече от 60 години. Фондът на библиотеката наброява над 10 000 тома, като разполага и с литература на чужд език – английски, руски, френски и немски. В каталога сe съхранява художествена литература, детска литература, отраслова литература, богат справочен фонд- енциклопедии, материали в помощ на образователния процес- учебници, учебни помагала, тестове, периодични издания, аудиокасети, филми на DVD - детски анимационни, исторически и научно- популярни.

Към каталога