Новини

22-ри семинар, 4-6 октомври 2023 г., Велинград. Покана и програма

Уважаеми колеги и приятели, щастливи сме да споделим с вас, че 22-ия семинар ще се проведе на 4-6 октомври във Велинград, спа хотел "Здравец". 2 години след наложените ограничения, отново ще обменим професионален опит, ще покажем какво ново сме постигнали, какво вие сте постигнали.

Вижте покана и програмата тук!

Заявете участието си, като попълните формуляра тук!

Регионална библиотека "Дора Габе", Добрич

По проект „Библиотеката - нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“ към Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“, библиотека "Дора Габе", Добрич приключи една от планираните дейности: Придобиване и внедряване на автоматизиран Модул за аналитично описание на статии от вестници, списания, периодични сборници, части от книги и реце

22-ри семинар, 4-6 октомври 2023 г, Велинград

Уважаеми колеги и приятели, щастливи сме да споделим с вас, че 22-ия семинар ще се проведе на 4-6 октомври във Велинград, спа хотел "Здравец". 2 години след наложените ограничения, отново ще обменим професионален опит, ще покажем какво ново сме постигнали, какво вие сте постигнали. Очаквайте повече информация за семинара!

Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил

Регионална библиотека Кюстендил

През м. май 2023 г.в библиотеката е  внедрена най-новата версия 4.0 на библиотечния софтуер e-Lib/i-Lib Prima. Интегрираната система включва всички стандарти: Книги, Некнижни, Периодика и Статии. На читателите е предоставен он-лайн достъп до Моята библиотека (заявки за литература, презписване на книги, собствени виртуални рафтове).

В библиотеката са реализирани съвременни софтурени решения:

За първи път е внедрена RunTime версия на библиотечния софтуер e-lib/i-lib Prima v 4.0

Народно читалище "Развитие - 1869", Враца

През м. юни библиотеката към  НЧ "Развитие-1869” модернизира автоматизираната си библиотечна система с e-Lib/i_lib Прима на СофтЛиб.  Вдъхновен от традициите на най-стария  културен институт във Враца сплотеният обновен екип на библиотеката съчетава грижата за значимото наследство със стремежа за прилагане на най-модерните технологии в своята дейност в служба на общността.

Художествена галерия „Илия Бешков”, гр. Плевен

През м. април за автоматизацията на дейността си  Художествена галерия „Илия Бешков”, гр. Плевен избра софтуерната система e-Museum на СофтЛиб. Предвижда се електронно въвеждане на научните паспорти на фондовете на галерията с асоцииране на  документите към тях, история на организираните изложби, публикации за галерията и разнобразни справки.

Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич

Регионалната библиотека в Добрич обнови автоматизираната си библиотечната система с e-Lib Прима. Модулът „Краезнание” е с най-новата версия на продукта е-Lib Прима - версия 4.  Проектът е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“. Прехвърлени са 116 466 краеведски библиографски описания на статии от периодични издания и сборници.

Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" - Разград

Регионалната библиотека в Разград обнови автоматизираната си библиотечната система e-Lib/i-Lib Прима с включване  на модул „Аналитични описания на публикации от българските печатни издания”, представянето му в Интернет и внедряване на най-новата версия на системата – 4.. Проектът е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

Народно читалище "Алеко Константинов" - София

От месец юни 2023 г. Народно читалище "Алеко Константинов" - София работи с библиотечен софтуер Е-Либ Прима. Прехвърлени са всички данни от стария софтуер. 
Читалището има пълен електронен каталог. 

Pages