Новини

Регионална библиотека-Добрич

От 27 до 29 септември 2017 г., Регионална библиотека "Дора Габе" – Добрич бе домакин на ХІХ национален семинар на потребителите на фирма СофтЛиб ООД,  с чийто софтуер работи добричката регионална библиотека. Повече информация

 

19-ти национален семинар на СофтЛиб ООД

Деветнадесетият национален семинар на потребителите на фирма СофтЛиб се проведе на 27-29 септември 2017 г. Домакин - Регионална библиотека "Дора Габе", Добрич. Очаквайте повече информация в сайта на фирмата и във фейсбук!

Програма на семинара

 

 

 

Нов електронен каталог-Институт по аграрна икономика

Вече можете да търсите в електронните каталози на Централна селскостопанска библиотека (Институт по аграрна икономика). Достъпни са 4 бази данни - Книги, Дисертации, Периодични издания, Аналитично описание на статии. Към каталога.

Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

От м. юни 2017 г. библиотеката при Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ работи с новата софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима". 

Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“

От месец юни 2017 г., библиотеката при Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ работи с новата софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима". 

 

Библиотеката при ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Библиотеката при Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" , гр. Гоце Делчев, вече работи с новата софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима". 

Pages