Новини

Медицински университет, Плевен

Разработена и внедрена е нова функционалност в интернет каталога  i-Lib Prima/ MyLibrary.

Тя дава възможност през  on-Line каталога на библиотеката да се направи филтър за  представяне на научните публикации  - книги, статии, дисертации, автореферати и т.н.(научната продукция)  на преподавателите, дипломантите  и изследователите от Медицинския университет.

НЧ „Иван Буюклиев 1926" - Пчеларово, общ. Черноочене

Читалището внедрява библиотечна система e-Lib/i-Lib Прима за автоматизиране на основни дейности в библиотеката по регистрация, каталогизация и поддръжка на Инвентарна книга и КДБФ, извеждане на протоколи.

Финансирането е по проект Европейски проект BG06RDNP001-19.327 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

НЧ „Никола Вапцаров 1957” - Комунига, общ. Черноочене

Читалището внедрява библиотечна система e-Lib/i-Lib Прима за автоматизиране на основни дейности в библиотеката по регистрация, каталогизация и поддръжка на Инвентарна книга и КДБФ, извеждане на протоколи.

Финансирането е по проект Европейски проект BG06RDNP001-19.327 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.

НЧ „Дружба 1956” - Габрово, общ. Черноочене

Читалището внедрява библиотечна система e-Lib/i-Lib Прима „Електронен каталог Стандарт Книги” за автоматизиране на основни дейности в библиотеката по регистрация, каталогизация и поддръжка на Инвентарна книга и КДБФ, извеждане на протоколи.

Финансирането е по проект Европейски проект BG06RDNP001-19.327 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

Регионална библиотека „Дора Габе” - Добрич

Регионалната библиотека в Добрич ще обнови автоматизираната си библиотечната система e-Lib/i-Lib Прима с включване  на модул „Краезнание”, представянето му в Интернет и внедряване на най-новата версия на системата – 3.3. Проектът е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства

В музея е внедрена  нова версия на музейната система с добавена функционалност – актуализиран паспорт, копиране на запис, проверка за дублетност и др.

Регионална библиотека "Сава Доброплодни” - Сливен

Регионалната библиотека в Сливен обновява цялата си  библиотечна система с новата платформа e-Lib/i-Lib Прима. В действие са модулите „Електронен каталог Стандарт Книги”, „Електронен каталог Стандарт Периодика”, „Електронен каталог Стандарт Некнижни издания” с включени Инвентарни книги за всеки стандарт, КДБФ, протоколи за придобиване, за отчисления и др., модул „Краезнание”, „Регистрация и Обслужване на читатели. Статистика”, нов Интернет каталог.

Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил

Регионалната библиотека обедини и представи в Интернет в среда на e-Lib/i-Lib Прима статиите от картотеките "Техника" и „Обща информационна картотека“. Така в Интернет вече са представени библиографските описания на над 273 000 статии, които включват и картотеките : Краезнание, Литературознание, Изкуство, Детски отдел.

Медицински университет - Плевен

Приключиха инвентаризациите в 10 фонда на библиотеката при Медицински университет, Плевен. Модулът работи в библиотеката от 2018 година. Общият брой проверени библиотечни единици са над 53 000 разпределени в 14 инвентаризации.

Pages