Художествена галерия „Илия Бешков”, гр. Плевен

През м. април за автоматизацията на дейността си  Художествена галерия „Илия Бешков”, гр. Плевен избра софтуерната система e-Museum на СофтЛиб. Предвижда се електронно въвеждане на научните паспорти на фондовете на галерията с асоцииране на  документите към тях, история на организираните изложби, публикации за галерията и разнобразни справки.