Медицински университет - Плевен

Приключиха инвентаризациите в 10 фонда на библиотеката при Медицински университет, Плевен. Модулът работи в библиотеката от 2018 година. Общият брой проверени библиотечни единици са над 53 000 разпределени в 14 инвентаризации.