Народно читалище "Алеко Константинов" - София

От месец юни 2023 г. Народно читалище "Алеко Константинов" - София работи с библиотечен софтуер Е-Либ Прима. Прехвърлени са всички данни от стария софтуер. 
Читалището има пълен електронен каталог.