Народно читалище "Просвета 1865", град Гоце Делчев

Библиотеката при Народно читалище "Просвета 1865", град Гоце Делчев, вече работи с новия библиотечен софтуер Е-Либ Прима.

Прехвърлени са 51 192 заглавия на книги (95 869 екземпляра). Миграцията на данните премина без загуба на информация-100% прехвърлени библиографски описания и инвентарни номера. Системата работи в локална мрежа от 7 работни места.

Благодарим на г-жа Росица Попаркова, главен библиотекар за оказаното съдействие, енергия и възрожденски ентусиазъм, с които работихме по този проект. Благодарим на г-н Георги Мишев, секретар, на г-н Костадин Кобаков, председател на читалището, за подкрепата и ясното съзнание за мястото на библиотеките в днешния информационен свят. Благодаря от свое име за удоволствието, което изпитах по време на дистанционното обучение на библиотечните специалисти, които „попиваха“ с жар и вдъхновение всяка нова софтуерна придобивка. Пожелаваме успех!