Нова автоматизирана училищна библиотека

Още една училищна библиотека започна работа с библиотечен софтуер Е-Либ Прима : Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер", гр. Русе. С пожелание за много успехи по пътя на модернизирането на библиотеката. Докато чакаме успеха да вървим към него!