Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич

Регионалната библиотека в Добрич обнови автоматизираната си библиотечната система с e-Lib Прима. Модулът „Краезнание” е с най-новата версия на продукта е-Lib Прима - версия 4.  Проектът е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“. Прехвърлени са 116 466 краеведски библиографски описания на статии от периодични издания и сборници.

Пожелаваме успех на колегите от Добрич и все повече съвместни постижения в автоматизиране на библиотечните процеси.