Регионална библиотека "Дора Габе", Добрич

По проект „Библиотеката - нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“ към Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“, библиотека "Дора Габе", Добрич приключи една от планираните дейности: Придобиване и внедряване на автоматизиран Модул за аналитично описание на статии от вестници, списания, периодични сборници, части от книги и рецензии. Споделената краеведска информация /116 466 библиографски описания/, която непрекъснато нараства, ще даде възможност на потребителите по всяко време и място за бърз и ефективен достъп до електронни ресурси в помощ на образованието, научните изследвания, културата и туризма, начин за осмисляне на свободното им време. Проектът допринася за развитие на дългосрочната стратегия на библиотеката за опазване и съхраняване на книжовното ни богатство като специфика и разнообразие.

Към електронния каталог