Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил

Регионална библиотека Кюстендил

През м. май 2023 г.в библиотеката е  внедрена най-новата версия 4.0 на библиотечния софтуер e-Lib/i-Lib Prima. Интегрираната система включва всички стандарти: Книги, Некнижни, Периодика и Статии. На читателите е предоставен он-лайн достъп до Моята библиотека (заявки за литература, презписване на книги, собствени виртуални рафтове).

В библиотеката са реализирани съвременни софтурени решения:

За първи път е внедрена RunTime версия на библиотечния софтуер e-lib/i-lib Prima v 4.0

Терминален режим на работа, включително достъп от отдалечени филиали на библиотеката, едновременна работа на библиотекарите в централната база

Виртуализaция на сървърната инфраструктура

Разработена е система за централизиран бекъп на инфрормацията