Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" - Разград

Регионалната библиотека в Разград обнови автоматизираната си библиотечната система e-Lib/i-Lib Прима с включване  на модул „Аналитични описания на публикации от българските печатни издания”, представянето му в Интернет и внедряване на най-новата версия на системата – 4.. Проектът е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.