Класификатори

Модулът е предназначен за създаване и поддържане на класификатори, използвани при въвеждането на информация в електронните каталози и картотеки, както за унифициране на библиографските данни така и за подпомагане работата на библиотечните специалисти. Класификаторите биват линейни и структурирани с връзки между съставните им елементи. За всеки класификатор може да се поддържат синонимни списъци за имена и кодове, които се изписват по различен начин или на различен език, но имат едно и също значение. Класификаторите могат да бъдат затворени – с предварително зареден списък от стойности или отворени – със списък от стойности, който се допълва автоматично в процеса на каталогизация.

Списъкът на класификатори е отворен (произволен брой, произволно значение и произволна структура) и се настройва предварително в процеса на пускане на системата в експлоатация.

Предварително заредени класификатори:

 • Автори.

 • Заглавия.

 • Лица с вторична авторска отговорност.

 • Място на издаване, Издателство и ISBN.

 • Наименования на периодични издания.

 • Наименования на серии.

 • Колективни автори.

 • Езици на изданията.

 • Авторски знаци.

 • Класификационна схема.

 • Ключови думи.

 • Поредност на изданията.

 • Други.

Видео 

Embedded thumbnail for Класификатори

Галерия