Комплектуване

Модулът е предназначен за автоматизиране на процесите, свързани с набавянето, регистрацията и инвентирането на постъпващите библиотечни документи и съпътстващата ги финансова и отчетна библиотечна документация. Поддържа номенклатура на доставчиците и база данни „дезидерата“. Доставчиците изграждат Класификатор, който се ползва многократно. Дава възможност за различни справки, свързани с набавяните документи. 

Класификаторите в модула съдържат информация за  източниците на комплектуване (книжарници, книжни борси,  имена на дарители и ведомства, книгоразпространители, издателства). Целта е унифициране на данните, спестяване на време, различни справки (оборот за даден източник, набавени документи за определен период от време от даден източник и др.) Списъкът с доставчиците е отворен и се допълва автоматично в процеса на каталогизация. За всяка следваща доставка се използват готовите данни за доставчиците.

 

 

Видео 

Embedded thumbnail for Комплектуване

Галерия