Обслужване на читатели в заемна

Модулът е предназначен за автоматизиране и оптимизиране процеса на заемане на литература за дома. Включва следните функции:

 • Заемане на  библиотечни единици за дома (включително неописани в каталога);

 • Връщане библиотечни единици;

 • Презаписване на библиотечни единици;

 • Задържане на библиотечни единици, неописани в каталога, за последваща каталогизация (ретроконверсия на база обръщение);

 • Печат на заемни бележки;

 • Контрол на сроковете за връщане на литература ;

 • Контрол за изрядност на абонамента;

 • Читателски карти с изтекъл срок;

 • Неиздължени плащания;

 • Изтекли депозити;

 • Поддържа пълна история на заеманите библиотечни единици;

 • Поддържа картон със заетата и запазена литература.

Управление на екземплярите в заемна:

 • Управление на запазени екземпляри;

 •  Управление на заети екземпляри;

 •  Управление на върнати екземпляри;

 •  Управление на задържани екземпляри за последваща каталогизация (неописани в каталозите);

 •  Преглед на всички екземпляри, които са в обръщение (общо за библиотеката и/или с филтриране по отдели/филиали).

Управление на закъсненията:

 • Преглед на закъснели читатели;

 • Определяне статуса на закъснение с "един клик" (1-во, 2-ро, 3-то предупреждение);

 • Напълно автоматизирано, без участието на оператор, на неограничен брой предупредителни писма с "един клик" през e-mail (със съответния текст за различните статуси закъснение) ;

 • Печат на предупредителни писма за изпращане по пощата;

 • Автоматично начисляване на глоби за закъснение.

Виж презентация

Видео 

Embedded thumbnail for Обслужване на читатели в заемна

Галерия