18 семинар, Бургас. 3-5 октомври 2016 г.

За 18-ти път работихме и се веселихме на традиционната ни среща. Тази година голяма част от презентациите бяха свързани с дигитализацията на фондовете и проектите, които реализирахме заедно. Показахме реалните резултатите от новия модул "Инвентаризация", с който има вече три реализирани инвентаризации в Столична библиотека.
  Сърдечни благодарности на домакините в лицето на директора на РБ "П. К. Яворов" г-жа Мария Бенчева и на всички колеги, които ни съдействаха за организацията на семинара.  Ще запазим незабравими спомени от посещението в Аква Калиде и красотата на град Бургас.

Благодарим ви, колеги и приятели, че отново бяхте с нас. 
     До нови срещи... 

Презентации 

Откриване на 18-ти национален семинар на СофтЛиб ООД. Г-жа Мария Бенчева, директор на РБ "П. К. Яворов", Бургас. Г-жа Людмила Кутиева, управител на Културен център "Морско казино", Бургас

Видео: 

Опитът на РБ „Петър Стъпов” в областта на дигитализацията на библиотечните фондове.

Видео: 

Файл: 

Как внедрихме модули "Регистрация и обслужване на читатели" и "Библиотечна статистика" от новата модерна платформа – E-Lib PRIMA.

Видео: 

Файл: 

Софтуерни решения за новата платформа LITE PRIMA.

Видео: 

Файл: 

Новата софтуерна платформа Е-Либ Прима.

Видео: 

Файл: 

Проект БГ08-Софтуерна платформа.

Видео: 

Файл: 

Библиографско описание и дигитализация на книжовни културни ценности в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов" - Габрово.

Видео: 

Файл: 

Виртуална изложба : "Из книжовното културно-историческо наследство на Област Габрово".

Файл: 

Практическо приложение на специализирана техника и софтуер по проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“.

Видео: 

Файл: 

Проект Север +. доц. д-р Калина Иванова, инж. Калоян Здравков. РБ „П. Р. Славейков”, Велико Търново.

Видео: 

Столична библиотека дигитализира книжовната памет на София.

Видео: 

Файл: 

Услуги за читателите в интернет каталога И-Либ Прима.

Видео: 

Файл: 

Инвентаризация на библиотечния фонд-Част 1. СофтЛиб, Венета Даскалова

Видео: