19 семинар, Добрич. 27-29 септември 2017 г.

От 27 до 29 септември 2017 г., Регионална библиотека "Дора Габе" – Добрич бе домакин на ХІХ национален семинар на потребителите на фирма СофтЛиб ООД,  с чийто софтуер работи добричката регионална библиотека.

На 27 септември, в интерактивната зала на Регионалната библиотека, г-жа Невяна Христова, директор на библиотеката приветства гостите на форума и представи дейността на библиотеката през последните години - библиотечни програми, иновативни услуги, проекти, инициативи и кампании, библиотечни колекции и издания. Част от програмата бе интерактивна демонстрация на възможностите на нововъведената библиотечна система – електронна библиотека и интернет каталог, представени от инж. Данчо Йорданов, системен администратор и Златка Петрова, библиотекар в направление „Библиотечни фондове и каталози” на Регионална библиотека "Дора Габе". В последвалата разходка в библиотеката, домакините акцентираха върху библиотечни колекции „В света на Дора Габе” и „Петър Увалиев”. На гостите от страната бе организирано посещение в Регионален исторически музей, експозиция „Археология на Добруджа” в АЕМО „Старият Добрич” и Дом-паметник „Йордан Йовков“.

На 28 септември, в конферентната зала на парк хотел "Изида", участниците в библиотечния форум бяха приветствани от зам.-кмета „Хуманитарни дейности“ при община град Добрич д-р Емилия Баева, която благодари на библиотечните служители за волята и желанието да бъдат креативни пазители и разпространители на знанието във вид, който съвременното ни общество налага. Д-р Емилия Баева от името на кмета на Добрич Йордан Йорданов връчи на директора на Регионална библиотека „Дора Габе“ поздравителен адрес, който изказва своята убеденост, че форумът ще допринесе за усъвършенстване на библиотечните услуги и ще открие нови възможности за иновационни дейности и форми на сътрудничество.

На семинар бяха представени Нови услуги, които осигуряват пълната автоматизация на всяка библиотека, Акцентите за 2017 г. на СофтЛиб, както и Нови възможности за търсене в e–Lib Prima, Справочно–информационния инструментариум в e–Lib Prima, Периодични издания, Аналитични описания на статии, части от книги, рецензии, Статистика по дейности и служители, Развитие на интернет приложението l-Lib и услугите MyLibrary, Нови каталози в Интернет, Анализ на он-лайн достъпа в библиотеката, Инвентаризация, Нов модел за читалищна и училищна библиотека, Музейната система в галерия УниАрт на НБУ. Библиотекари от Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив и Регионална библиотека „Петър Стъпов” Търговище споделиха своя опит в работата с библиотечен софтуер e–Lib Prima.

Третият ден на семинара включваше презентации по следните теми – Библиотеката и децата, СУ „Васил Левски” - Вълчи дол и Дигитална библиотека „Мост през вековете”, Регионална библиотека „Петър Стъпов” - Търговище.

В заключителната дискусия участниците изразиха удовлетворението си от разнообразието на разглежданите теми по време на форума. Организаторите пожелаха на всички успешна работа в търсене на нови, съвременни решения за усъвършенстване на библиотечните услуги и насочиха вниманието към изграждане на диалог и ефективна връзка с ползвателите на библиотечни услуги.

Презентации 

Данчо Йорданов, РБ "Дора Габе". Е-Либ/И Либ Прима-внедряване в РБ "Дора Габе", Добрич

Видео: 

инж. Юрия Сматракалева, Невяна Христова, Пенка Бажлекова. Откриване на семинара.

Видео: 

д-р Емилия Баева, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, община Добрич.

Видео: 

инж. Юрия Сматракалева, Софтлиб ООД. Акценти, 2017. Нови внедрявания през годината.

Видео: 

Файл: 

Д–р инж. Никола Бажлеков, Прима-софт ООД. Справочно–информационен инструментариум в e–Lib Prima. Нови книги, Бюлетини, Услуги.

Видео: 

Д–р инж. Никола Бажлеков, Прима-софт ООД и инж. Недялка Стефанова, СофтЛиб ООД. Периодични издания. Аналитични описания на Статии, Части от книги, Рецензии в e–Lib Prima.

Видео: 

Файл: 

Инж. Юрия Сматракалева, СофтЛиб ООД. Търсене в e–Lib Prima – нови възможности.

Видео: 

Файл: 

Инж. Недялка Стефанова, СофтЛиб ООД. Статистика по дейности и служители

Видео: 

Файл: 

Пенка Бажлекова, СофтЛиб ООД. Развитие на интернет приложението i–Lib и услугите MyLibrary . Нови каталози в Интернет.

Видео: 

Файл: 

Екатерина Полякова. Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив, споделя опита си

Видео: 

Венета Даскалова, СофтЛиб ООД. Инвентаризацията – споделен опит

Видео: 

Файл: 

Венета Даскалова, СофтЛиб ООД. Нов модел за читалищна и училищна библиотека.

Видео: 

Файл: 

Инж. Юрия Сматракалева, СофтЛиб ООД. Музейната система в галерия УниАрт на НБУ.

Видео: 

Файл: 

Диана Царибродска, СУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол. Библиотеката и децата.

Видео: 

Файл: