5 семинар, Казанлък 2-3 октомври 2003 г.

На 2 и 3 октомври 2003 г. в гр. Казанлък се проведе петата традиционната годишна среща. Присъстваха над 70 представители на различни библиотеки от цялата страна. Приветствие към гостите поднесе кметът на гр. Казанлък, г-н Стефан Дервишев. Представихме новите разработки - Инвентарна книга и Книга за движение на фонда в среда на Windows. С тези модули Интегрираната библиотечна система вече изцяло работи в Windows. 

Фирма СофтЛиб благодари на домакините, библиотека "Искра", за отличната организация. Благодарим и от името на гостите за чудесната културна програма.

Презентации 

Мария Грошкова. Общинска библиотека “Искра”, Казанлък

Файл: