Каталогизация

Модулът е предназначен за създаването и поддържането на електронен каталог и автоматизиране на процесите за създаване на библиографски описания на книжни и некнижни издания. Спазени са всички приети и действащи национални и международни стандарти. Поддържа „Уникален идентификатор” (persistent identifiers) за всяко библиографско описание. Модулът включва следните функции:

  • Създаване на библиографско описание на изданието с използване на наличните класификатори (е-lib Прима. Модул Класификатори).

  • Класиране на изданието (при необходимост, поддържа повече от една класификационна схема).

  • Предметизация на изданието (и/или ключови думи).

  • Търсене на библиографското описание в създадения електронен каталог (с използване на оператори за търсене).

  • Печатни изходи на библиографски справки, бюлетин „Нови книги”, библиографии.

Видео 

Embedded thumbnail for Каталогизация
Embedded thumbnail for Каталогизация

Галерия