Новини

Информация за семинарите, септември 2022 г.

Здравейте, приятели! Разбираме вашето нетърпение пак да се съберем на традиционните ни срещи. На нас вашето живо присъствие също много ни липсва.

В последните 3 години не поехме риска да организираме среща на редовно над 100 съмишленици и да застрашим здравето и живота на сплотената ни общност.

Институтът по балканистика с център по тракология към БАН

Институтът по балканистика с център по тракология към БАН представя на сайта си библиографски корпус Онлайн каталог на издания по архитектура и градоустройство от български автори 1878-2020 г. Представянето на каталога е реализирано със специализирана софтуерна разработка на СофтЛиб и Примасофт.

Към каталога

Нова автоматизирана училищна библиотека

Още една училищна библиотека започна работа с библиотечен софтуер Е-Либ Прима : Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер", гр. Русе. С пожелание за много успехи по пътя на модернизирането на библиотеката. Докато чакаме успеха да вървим към него!

ОУ "Св. Патриарх Евтимий", Варна

От месец април 2020 г., ОУ "Св. Патриарх Евтимий", град Варна, работи с библиотечен софтуер Е-Либ Прима. Инсталацията и обучението направихме дистанционно. Същинската работа вече започна. При спазени правила за извънредно положение, работата продължава)).

Pages