Читалищни библиотеки в Столична голяма община

Своден електронен каталог на читалищните библиотеки (116) на територията на Столична голяма община (част от проекта "E-MUNIS Електронни общински информационни услуги – пренасяне на най-добрите практики” към Пета рамкова програма на Европейския съюз. 2005 г. (Проектът е номиниран за ИТ проект на годината в конкурса на в. ComputerWorld)