Национален статистически институт

Програма ФАР "Устойчиво развитие на Националната статистическа система на България"  (Phare Project "Sustainable Development of the National Statistical System") 2006г. – в частта автоматизация на библиотеката.