Регионална библиотека "П. Стъпов" - Търговище

Публичната библиотека - модерен информационен център", библиотека "П. Стъпов" - Търговище – Регионална библиотечна програма към Международния институт "Отворено общество" в Будапеща.