Училищна библиотечно-информационна мрежа - гр. Благоевград"

"Изграждане на училищна библиотечно-информационна мрежа - гр. Благоевград". Включва 10 библиотеки. Проектът е финансиран от програма "Библиотеки" на фондация "Отворено общество"